Posted by

Ang tunay na magkakaibigan minsan sa inuman may dramahan tawanan at kwentuhan at hindi mawawala ang asaran. at higit sa lahat nagdadamayan kapag may malalang pinag daraanan.

Latest from our Creators